Skidanje stare kože

Ako želimo promijeniti uže na djembeu, potrebno ga je cijeloga skinuti, odnosno, odpetljati horizontale i izvući vertikale.

Kad samo mijenjamo kožu, dovoljno je odpetljati horizontale i skinuti približno 1/3 vertikala da bi mogli izvući kožu zajedno s unutarnjim obručem.

U svakom slučaju, najprije moramo pronaći završetak (slobodan kraj) užeta. Najčešće je višak užeta omotan oko noge djembea. Tada ga jednostavno odmotamo. Ako je višak užeta upleten tako da formira ručicu za nošenje, potrebno je pronaći kraj užeta i odmotati ručicu.

Prikaz u slikama, korak po korak...

Kad oslobodimo završetak užeta, potrebno je izvući sve horizontale tako da bi mogli kasnije izvući i vertikale.


Nakon što oslobodimo sve vertikale, izvlačimo uže kroz omče na gornjem i donjem obruču.


Kad potpuno izvučemo približno 1/3 vertikala, odnosno, kad oslobodimo 1/3 oboda gornjeg obruča, dio preostalih vertikala razvućemo tek toliko da možemo podići i izvući kožu ispod gornjeg obruča.