Priprema obruča

(ako je potrebno)

Ako mijenjamo uže na obručima, možemo jednostavno odrezati staro uže na nekoliko mjesta i skinuti ga jer ionako to uže više nećemo koristiti

priprema obruca

Za pletenje omči na obruču pripremimo uže debljine 4 mm čija dužina je 4 - 5 puta veća od opsega obruča. Dobro je pripremiti posebnu "iglu" koja će nam olakšati pletenje. Na ovu "iglu" namotamo uže.

obruci

Najprije ćemo napraviti omče na donjem obruču. Prvu omču napravimo tako da na početku ostane 15 - 20 cm slobodnog užeta.

Budući da na gornjem i donjem obruču mora biti jednak broj omči, a obruči su različitih promjera, na gornjem obruču će omče biti više razmaknute.

Na donjem obruču će omče biti bliže jedna drugoj.

Na ovaj način ćemo na obručima napraviti približno 30 omči. Suviše mali broj omči neće omogućiti ravnomjerno zatezanje kože jer će se gornji obruč kod zatezanja iskriviti.

Dvije posljednje omče napravimo od slobodnog užeta kojeg smo ostavili na početku i slobodnog dijela na kraju

Završetke učvrstimo dvostrukim čvorom, odrežemo višak užeta i zatalimo krajeve upaljačem.