Priprema nove kože

Vanjska strana kozje kože je ujedno i gornja strana kože na djembeu.

Na kožu položimo unutarnji obruč tako da se hrbat (dio na kojem je koža najdeblja) nalazi na simetrali obruča.


priprema koze

Oko obruča označimo krug širi za 10 - 15 cm i odrežemo kožu.

Oko ruba ćemo šilom ili sličnim pomagalom probušiti paran broj rupa na udaljenosti približno 1,5 cm od ruba (širina palca). Ako kožu presavijemo po simetrali na pola, možemo istovremeno izbušiti dvije rupe.

Zatim uzmemo tanko uže i na jednom kraju napravimo nepomičnu petlju, a drugi kraj provučemo kroz ušicu malo veće igle kojom ćemo provlačiti uže kroz rupe na obodu kože.

Uže provlačimo kroz rupe tako da je nepomična petlja na donjoj strani kože. Kad namočimo kožu, neće biti potrebno ponovo provjeravati koja strana kože je gornja a koja donja jer znamo da je petlja užeta na donjoj strani.

Na kraju, uže provučemo kroz nepomičnu petlju.

Ovako pripremljenu kožu ostavimo u hladnoj vodi 30 - 60 minuta.

Koža ne smije biti suviše dugo u vodi i zato je dobro povremeno provjeriti njenu mekoću.