Ritmovi zdravlja - intervju

Bubnjarsko istraživanje
Prvo kontrolirano znanstveno istraživanje ovakve vrste, čija je svrha da se dokumentiraju specifični efekti na imunološki sistem za vrijeme grupne muzičke terapije kod normalnih osoba, bilo je objavljeno u uglednom međunarodnom časopisu, 'Alternative Therapies' - siječanj 2001. U istraživačkom timu su bili Barry B. Bittman, doktor medicine; Lee S. Berk, doktor javnog zdravstva i magistar javnog zdravstva; David L. Felten, doktor medicine, doktor filozofije; James Westengard, inženjer znanosti; O. Carl Simonton, doktor medicine; James Pappas, doktor medicine, i Melissa Ninehouser, inženjer znanosti. Remo Belli, osnivač tvrtke Remo (kompanije koja je financirala projekt) intervjuirao je rukovoditelja te studije, neurologa i doktora medicine, Barrya Bittmana.

Slijede najvažniji dijelovi intervjua.

G. Belli: Dr. Bittman, biste li ukratko rezimirali osnovna otkrića vaše studije?

Dr. Bittman: Naš projekt, čiji je naziv "Kombinirani efekti grupne muzičke bubnjarske terapije na promjenu neuroendokrino-imunoloških parametara kod normalnih osoba", po prvi put pokazuje važan znanstveni dokaz koji dokumentira moguće zdravstvene dobrobiti vezane za jednu grupnu bubnjarsku seansu. Kod osoba koje su bubnjale uočena su statistički značajna povećanja aktivnosti staničnih imunoloških komponeti koje su odgovorne za pronalaženje i uništavanje stanica raka i virusa.

G. Belli: Možete li objasniti značaj vaših nalaza?

Dr. Bittman: Unazad nekoliko desetaka godina, vodeći medicinski znanstvenici diljem svijeta otkrili su mnoge biološke temelje za ono što se naziva "povezanost duha i tijela". Opširno medicinsko istraživanje kod životinja i ljudi otkrilo je da ono što se događa u umu očito djeluje na tijelo, i obrnuto...

Naš zadatak bio je da utvrdimo može li grupno bubnjanje promijeniti hormone vezane za stres i neuro-posrednike, što bi zauzvrat pozitivno utjecalo na imunološku funkciju. Pitali smo se da li grupno bubnjanje može promjeniti određene negativne biološke efekte koji su povezani sa klasičnom reakcijom na stres...

G. Belli: Dr. Bittman, hoćete reći da postoji znanstveni dokaz koji povezuje stres i rak?

Dr. Bittman: Da, postoji rastući broj znanstvenih istraživanja koja pokazuju da naša percepcija stresa može znantno umanjiti aktivnost stanica "prirodnih ubojica" (NK - Natural Killer cells), specijaliziranih bijelih krvnih stanica koje traže i uništavaju određene stanice raka i viruse...

G. Belli: Kako su povezana ta istraživanja sa vašim?

Dr. Bittman: Posebno smo pratili te NK stanice. Dodatno smo mjerili reakciju ovih stanica na dobro poznate substance koje doslovno orkestriraju imunološkom funkcijom, ako vam ne smeta ova igra riječi. Njih nazivamo "citokinima' ili 'limfokinima'. Mjerili smo Interleukin II ili IL-2 i Interferon Gamma, dva najsnažnija poznata pokretača aktivnosti NK stanica. Također smo mjerili kortisol, DHEA i odnose DHEA i kortisola. Te substance koje izlučuje adrenalna žlijezda, također su poznate po tome što utječu na imunološku funkciju...

Za vrijeme pripremnih pokusa, otkrili smo da postoji poprilična razlika u biološkim reakcijama ljudi na glazbu. To se uglavnom temelji na činjenici da je slušanje znatno drugačije od izvođenja...

Nakon nekoliko pokusa i izmjena našeg početnog protokola, dodali smo specifične tehnike i bubnjarske komponente usmjerene na osobe koje su se opuštale, poboljšavajući tako prijateljstvo i međusobno povjerenje, te potičući podršku unutar grupe. Zahvaljujući tome naši su nalazi počeli prikazivati pozitivne promjene imunološkog sistema...

U osnovi, otkrili smo statistički bitna povećanja u aktivnosti NK stanica koje su bile nestimulirane i stimulirane citokinima kod osoba koje su bubnjale, u usporedbi s kontrolnom grupom. Također, pokazalo se da kortisol nije bio predskazatelj pozitivnih promjena u aktivnosti NK stanica. Statistički značajno postalo je mjerenje koje je davalo pozitivne efekte, a sadržavalo je povećane omjere DHEA/kortisol-a. Najvažnije od svega, mogli smo uspješno kontrolirati druge biološke promjene koje su mogle utjecati na rezultate...

G. Belli: Ako smijem pitati, što vas je zainteresiralo za grupno bubnjanje?

Dr. Bittman: Iskreno rečeno, postoji mnogo razloga. Povijesni pregled otkriva da su mnoge civilizacije diljem svijeta koristile bubnjanje kao ritual iscjeljivanja tisućama godina. Nedavno je došlo do jakog oživljavanja interesa za bubnjanje i bubnjarske krugove ('drum circles'), te kako se takve aktivnosti mogu terapeutski upotrijebiti u medicini. "Centar za Dobrobit Uma i Tijela" ('The Mind-Body Wellness Center'), u kojem smo razvili i ponudili strategije vezane za bolesti cjelokupne osobe, integrira glazbeni pristup s tradicionalnom medicinom. Bubnjanje u našem Centru preraslo je u djelotvorno grupno sudjelovanje u kojem se uživa na mnogo nivoa. Presretni smo što imamo dokaze koji ukazuju da je takvo bubnjanje, gledano s biološke strane, stvarno djelotvorno...

G. Belli: Koji su vaši slijedeći koraci?

Dr. Bittman: Nadam se da će naše istraživanje stvoriti poticaj za bolnice, klinike, rehabilitacione centre, centre za starije osobe, staračke domove i osiguravajuća druÜtva da uklope grupno bubnjanje kao vrijednu komponentu u tradicionalnu medicinu. Ove organizacije imaju posebnu priliku da uklope jedinstvenu aktivnost koja povezuje dokazane strategije unapređenja zdravlja, uključujući samoizražavanje, grupnu podršku, prehranu, vježbanje, smanjenje stresa i naravno, stvaranje glazbe. Također očekujemo da će naša studija potaknuti druge da ponove ovo otkriće i da nadograđuju ovo znanje. Naš plan da počnemo od samog dna s normalnim osobama izabran je da izgradi čvrste temelje za buduća istraživanja. Prepoznavši ogranićenja konstrukcije jednog pokušaja, naš slijedeći korak je da proširimo ovaj pristup na osobe s rakom i drugim bolestima putem uporabe sličnog protokola koji se opetovano koristi. Također uzimamo u obzir dugoročnu strategiju.

G. Belli: I posljednje pitanje. Možete li rezimirati što je vaš tim naučio, a što bi moglo pomoći čovječanstvu?

Dr. Bittman: Grupno bubnjanje kod normalnih osoba poboljšava aktivnost specifičnih staničnih imunoloških komponenti koje su odgovorne za pronalaženje i uništavanje stanica raka i virusa. Stupanj do kojeg se takve promjene moraju dogoditi u kontekstu kontrole bolesti ili prevencije, još je nepoznat. Vodeći istraživači diljem svijeta razvijaju znanstvena istraživanja kako bi razvili djelotvorne pristupe za stimuliranje urođenog imunološkog sustava, ali mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Konačno, takve strategije mogu poslužiti da korisno moduliraju osnovne kritične odrednice našeg zdravlja.

Slijedeći grafikoni pokazuju promjene u aktivnosti stanica prirodnih ubojica (NK cells) koje su nestimulirane i stimulirane s Interleukin-2 i Gamma Interferonom. Tretirana grupa je prikazana svjetlijom, a kontrolna grupa tamnijom bojom. Svi prikazani podaci su statistički bitni. Dolje možete pogledati vrijednost p (indeks vjerojatnosti):

graf bubnjanje

graf bubnjanje