Preporučljiva Bubnjarska Doza

Christine K. Stevens,
magistar umjetnosti (Montana - British Columbia)

s engleskog preveli:
Krešimir Oreški i Maja Lacković

Ako čitate etikete na proizvodima ili ozbiljno shvaćate način prehrane, vjerojatno vam je poznata Preporučena Dnevna Doza, P.D.D. (engl. R.D.A. - recommended daily alowance).

Taj standard zdravlja preporučuje količinu vitamina, minerala, proteina, masnoća i ugljikohidrata koju naše tijelo treba za optimalno funkcioniranje.

P.B.D. bubnjarske činjenice

veličina porcije - 1 aktivnost

% dnevne količine*
kalorije 0
masti 0
ugljikohidrati 0
proteini 0
energija 50
vitalnost 50

* dnevna količina bazirana na Ritmovima Zdravlja

Postaje očito da zdravlje danas uključuje puno više od dijeta i hranjivih sastojaka. Kao dodatak usmjerenja na tijelo, znamo također da zdravlje uključuje um, tijelo i duh.

Zdravlje uma-tijela-duha, često definirano kao "blagostanje", udružuje zdrave metode koje unapređuju dobrobiti za "cjelovitu osobu." Djelujući u smjeru postizanja potpunog blagostanja, moramo uklopiti različite metode koje njeguju sve aspekte našeg bića. A kako počinjemo razumijevati važnost vođenja bolje brige za sebe same, glazbene aktivnosti postaju praktični i primjenjivi izbori koje uključujemo u našu zdravstvenu rutinu.

Bubnjanje je uistinu multi-dimenzionalno. Prakticira se već stoljećima i rezultira u djelotvornom oslobađanju od stresa kroz koordiniranu aktivnost koja može poboljšati čovjekovo raspoloženje, istovremeno stvarajući čudesnu aveniju za kreativno izražavanje. Korištenjem jedne od najuniverzalnijih stvari u glazbi, "ritma", bubnjanje može uistinu biti najradosniji način postizanja cjelovitog treninga za tijelo-um-duh.

Miješajući glazbu i medicinu u životno-oplemenjujući format, konačni rezultat je jedinstvena glazbena aktivnost. Ne gledajući više na njega kao na čistu "zabavu", ovaj pristup uklapa stvaranje glazbe u značajnu metodu za postizanje dobrobiti unapređenja zdravlja.

U ovom dobu kreativnog izražavanja, sve više ljudi ima želju da aktivno sudjeluje u aktivnostima stvaranja glazbe. Bubnjanje osigurava jedan takav prolaz u stvaranje glazbe. Pogotovo prikladno za početnike, u bubnjanju se može uživati bez zapreka i strmih okuka učenja.