Branje gljiva, novi zakon

branje-gljiva

U berbu gljiva samo s dozvolom
S prvim jesenskim danima krenula je i berba jesenskih plodova. U ovo vrijeme posebno uživaju berači gljiva, ali upozoravamo ih da za berbu moraju imati dozvolu za branje na području određene šumarije.

Ukoliko niste upoznati s hrvatskim zakonima i pravilnicima, mi vas upućujemo na Pravilnik o zaštiti gljiva (NN 34/2002) u kojem je jasno naznačeno koje su gljive strogo zaštićene. Zabranjeno je sakupljanje zaštićenih vrsta gljiva ili njihovih dijelova, a koje su definirane člankom 4. Pravilnika o zaštiti gljiva.

 

U svrhu prerade, trgovine i drugog prometa smiju se sakupljati samo sljedeće vrste gljiva: lisičica, mrka trubača, pravi vrganji, prosenjaci, puze, rujnice, veliki bijeli tartufi i crni tartufi.
Za osobne potrebe dopušteno je sakupljati sve vrste samoniklih gljiva, osim zaštićenih vrsta gljiva ili njihovih dijelova. Za osobne potrebe pojedini sakupljač na području Hrvatskih šuma smije sakupiti dnevno najviše 2 kg plodišta nadzemnih vrsta gljiva i 0,1 kg podzemnih vrsta gljiva. (Članak 22., Pravilnik o zaštiti gljiva NN 34/2002).
Dakako, Pravilnik uređuje i mjere zaštite kojih se svaki berač mora pridržavati, a to uključuje i sakupljanje gljiva samo u razdoblju od 15. rujna do 31. siječnja.
Za branje gljiva potrebno je ishoditi posebnu dozvolu pa čak i ako idete u branje za osobne potrebe. U tom slučaju kod nadležne šumarije možete kupiti tri vrste dozvola – dnevnu za 50 kn, tjednu za 100 kn i mjesečnu za 200 kn. Mislite li da vam dozvole ne trebaju, budite svjesni da šumom šeću lugari koji ukoliko vas zateknu imaju obvezu tražiti vas dozvolu za branje. Predviđene kazne za prekršitelje idu i do 7000 kn za fizičke osobe (Članak 85., Zakon o šumama NN 140/05).
Iako se berači ljute na propise, pravilnici i zakoni omogućavaju zaštitu hrvatskih prirodnih dobara od prekomjernog iskorištavanja i uništavanja strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Pravilnik o zaštiti gljiva NN 34/02

Objavljeno ljubaznošću http://www.ekomreza.org