Čišćenje neugodnih emocija i trauma putem telefona

Svaka krizna situacija izaziva emocionalne traume ili barem neugodne emocije. U ovoj krizi je još blokirano kretanje pa su otežane mogućnosti rješavanja takvih trauma.
Postoji rješenje koje je i inače prisutno, ali u ovoj situaciji je dodatno vrijedno.

Rješavanje trauma putem telefona.
Ja sam slijepa osoba i meni je svejedno da li sjedite nasuprot meni ili negdje u svom naslonjaču. Radnje koje se rade, pa i rezultati, su potpuno isti kao da sjedite ispred mene – traume se čiste.

Sam način čišćenja je samo razgovor bez fizičkog kontakta. Pregled energetskih blokada tako i tako radim na daljinu pa je svejedno kolika je ta daljina. Taj pregled mi većinom služi u kontrolne svrhe kako bi vidio gdje su glavne blokade i kontrolirao da li su se smanjile, otišle i kojeg su karaktera same energetske blokade.

Tijek rada je slijedeći:
♦ Pitam Vas koji je najveći problem.
♦ možete mi reći, ali i ne morate.
♦ poslije toga Vas zamolim da se sjetite konkretne situacije u kojoj je ta trauma bila najizraženija, to jest u kojoj ste pokazali najviše emocija kao što su plač, vikanje, bijes ili slično.
♦ zatim vas upitam koja je glavna emocija koju ste osjetili u toj situaciji.
♦ Ta se emocija samo spomene jednom riječi i ponaša se kao link. Ako ne znate koja je emocija, možemo je nazvati abc ili xyz ili bilo kako.
♦ Dalje odredimo točne značajke emocije i počinjemo raditi.
♦ Ovisno o individualnim posebnostima, može se raditi na nekoliko načina. Postoje razlike i razlozi zašto upravo ti načini, ali se svi svode na to da Vam objasnim što trebate raditi i kako. Dakle, Vi radite, a ja Vas kontroliram.
♦ Po završetku čišćenja slijedi provjera intenziteta emocije. Ako je potrebno, može se ponoviti, a ako je ta emocija vezana uz neku drugu situaciju, možemo najprije tamo očistiti pa se vratiti na ovu situaciju.
♦ Cilj je očistiti emociju 100%.
♦ Za dodatne obavijesti o traumama koje se čiste možete pogledati web stranicu www.ivanmodrusan.com/blog gdje možete naći teme interesantne za Vaš problem.

Ako ste zainteresirani za tretman, javite se na modrusan.ivan@gmail.com pa možemo dogovoriti daljnju suradnju.

Lijep pozdrav!

Ivan Modrušan
e mail modrusan.ivan@gmail.com
mobitel +385(0)919431244
web stranica www.ivanmodrusan.com
facebook Ivan Modrušan Gak
Skype name Gakivan

FOTO PIXABAY