Um je kao padobran, funkcionira jedino ako je otvoren.