Biografija osobe postaje i njezina biologija. -Talidari