Odgoj razvija sposobnosti, ali ih ne stvara. -Voltaire