Ženi se uvijek sam, bez tuđe pomoći - Eskimska poslovica