Drži pravog prijatelja objema rukama - Nigerijska poslovica