Goethe je rekao da najveći čovjek uvijek ostaje dijete