Usprkos predrasudama - uvod u ekofeminizam, početak 3.5.2017.

U organizaciji fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije održat će se 3. i 19. svibnja i 2. lipnja 2017. godine u dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta na drugom katu tri radionice na aktualne teme ekofenimizma pod nazivom EKOFEMINIZAM: radionički ciklus rasprava s uvodnim izlaganjima.

Izlagači/ce:

dr. sc. Suzana Marjanić, Institut za etnologiju i folkloristiku,
Karmen Ratković, mag. phil., Udruga Mali korak i Udruga kreativnost učenje logika (KUL) i
Goran Đurđević, Udruga Kreativnost učenje logika (KUL) i doktorand Humanističkih znanosti na Sveučilištu u Zadru

Termini:

Srijeda, 3.5.2017. od 15.30 do 17.00
Usprkos predrasudama - korijeni i počeci ekofeminizma
(Karmen Ratković, Goran Đurđević)

Petak, 19.5.2017. od 17.00 do 18.30
Na rubu ženskih i zelenih studija - mogućnosti i postignuća ekofeminizma
(Karmen Ratković, Goran Đurđević)

Petak, 2.6.2017. od 17.00 do 18.30
Između postmodernizama - budućnost i mogući pravci razvoja ekofeminizma
(Goran Đurđević, Karmen Ratković, Suzana Marjanić)

Pristup je slobodan, dobro ste došli!