Sovice - program pripreme za školu

Program pripreme za polazak u školu – Sovice, namijenjen je djeci koja od jeseni kreću u prvi razred. Sve aktivnosti i sadržaji prilagođeni su djetetovim potrebama i razvojnim mogućnostima, tj. pedagoško-metodički su osmišljeni. Cilj programa: Kroz istraživačke i kreativne aktivnosti, poticati razvoj vještina važnih za usvajanje školskog gradiva.

Po završetku ciklusa roditelji će imati priliku dobiti povratnu informaciju o funkcioniranju njihova djeteta u grupi te preporuku za daljnji poticaj svih njegovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih, kako bi se što bolje pripremilo zahtjevima škole.

Rad je organiziran u maloj, zatvorenoj grupi (4-8 polaznika), kroz ciklus od 12 susreta (15 sati). Ovaj ciklus programa trajat će od 06.02. - 24.04.2018. (17.45 - 19.00 sati).

Veselimo se druženju s Vašim budućim školarcima!

 

Nastavljamo s programima za djecu i odrasle. Pozivamo Vas na besplatan ogledni sat, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska.

Plesne radionice (četvrtkom od 18.30 do 19.15),

Joga za djecu i roditelje zajedno (petkom od 18.15 do 19 sati),

Joga za kralježnicu- za početne i napredne vježbače (ponedjeljkom i petkom od 19.15 do 20.15)

Za prijave i dodatna pitanja, molimo, kontaktirajte nas na 099 518 1126 ili djecjicentarmalasova@gmail.com.

Srdačan pozdrav od tima Male sove!