DJEČJI KRUG

Kontinuirana iskustvena grupa za djecu čije programske aktivnosti potiču kognitivan, socio-emocionalan i senzo-motorički razvoj djeteta.

Tijekom ostatka kolovoza i cijelog rujna primamo prijave za uključivanje novih članova u kontinuiranu iskustvenu grupu za djecu „Dječji krug“. Nakon poslane prijave, svako dijete će se individualno upoznati s voditeljicama i održati će se razgovor s roditeljima djeteta.

„Dječji krug“ počinje s radom početkom rujna i održava se jednom tjedno, svaki četvrtak (osim na blagdane i praznike), u trajanju od 18:30 – 20 sati., u prostoru prilagođenom za rad s djecom. Naš prostor nalazi se u Novom Zagrebu, naselje Dugave, na adresi Hribarov prilaz 6., u prostoru Centra za savjetovanje i edukaciju „Balans“.

Dječji mozak prolazi kroz razvojne faze tijekom kojih vanjski i unutarnji utjecaji određuju njegov potencijal. Prepoznavanjem i poticanjem djetetovih potencijala učvršćuju se neuronski krugovi, koji služe za suočavanje sa povišenom razinom stresa u svakodnevnim životnim situacijama i izazovima, što omogućava optimalne mentalne preduvjete za sveobuhvatan rast i razvoj.

Program koji primjenjujemo tijekom rada u grupi djece, djeluje holistički, sagledava cjelokupno dijete, kako bi se usmjerila pažnja na misli, ponašanja, tijelo i emocije, što djetetu daje mogućnost da upoznaje svoje unutarnje potencijale, vanjski svijet i međusobne odnose. Kroz kontinuirani grupni rad s djecom uz individualizirani pristup, program obuhvaća primjenu znanja i vještina iz Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT, psihodramskih kreativnih tehnika i komunikacijskih vještina. Primjenom našeg programa koristimo dječju igru koja potiče spontanost i kreativnost, neverbalnu emocionalno baziranu komunikaciju i verbalni izražaj, što utječe na razvoj odnosa djece u grupi i odnosa sa voditeljicama. Na taj način utječe se na promjenu odnosa s roditeljima, vršnjacima i odraslima, te na uspješniju prilagodbu djeteta na svakodnevne životne situacije i izazove.

Program je osmišljen kako bi bio djelotvoran kod djece kod koje postoji potreba za razvojem (jednog ili više, niže navedenog):
- odnosa s vršnjacima, odraslima i okolinom
- unutarnje motivacije prema stjecanju novog znanja i vještina
- primjerenog načina izražavanja emocija
- samopoštovanja i samopouzdanja
- odnosa prema različitim senzomotoričkim izazovima
- procesa samoregulacije/prepoznavanja i praćenja vlastite razine uzbuđenja i kontrole
ponašanja

KAKO SE GRUPA PROVODI?
U sigurnom, dobronamjernom i podržavajućem okruženju s djecom i voditeljicama. Neovisno o razlogu zbog kojeg se dijete uključuje u kontinuirani grupni rad, svakom djetetu se pristupa postepeno, nenametljivo i dosljedno, kroz igru, kojom svako dijete komunicira na svoj način. Grupnim radom potiče se dijete da iskoristi vlastite potencijale, a voditeljice mu osiguravaju uvijete u kojima to može ostvariti.

TKO SU SUDIONICI GRUPE?
Grupu sačinjava šestero do osmero djece u dobi od 7-10 godina.

KADA SE VIDIMO?
Grupa se održava svaki četvrtak od 18:30 - 20 sati, (osim ako četvrtak pada na praznik ili blagdan). Predviđena je zimska, proljetna i ljetna pauzu za vrijeme školskih praznika.
Jednom mjesečno se u individualnom jednosatnom terminu (bez djeteta) održavaju konzultacije i savjetovanje roditelja djece iz grupe. Termin se dogovara prema obostranim vremenskim mogućnostima roditelja i voditeljica.

GDJE SE VIDIMO?
U prostoru Centra za savjetovanje i edukaciju „Balans“, prilagođenom za rad s djecom, u Novom Zagrebu, naselje Dugave pored Oktogona, na adresi Hribarov prilaz 6. prizemlje. Zgrada u kojem je naš prostor ima veliko parkiralište na kojemu je parkiranje besplatno.

NAČIN PRIJAVE:
Pošaljite Vašu prijavu s ispod navedenim podacima, na e-mail adresu: infomk175@gmail.com
*Ime i prezime djeteta,
*Datum i godina rođenja djeteta
*Email adresa
*Broj mobitela
*Nakon poslane prijave, svako dijete će se individualno upoznati sa voditeljicama i održati će se razgovor s roditeljima djeteta.

VODITELJICE EDUKACIJE:
Matea Krišto, rođena je u Zagrebu, 1981. godine, diplomirala je socijalnu pedagogiju na ERF-u. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju. Od 2010. vodi niz psihodramskih radionica te kao psihodramska psihoterapeutkinja vodi iskustveno-terapijske psihodramske grupe. Djelatnica je Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, gdje radi sa djecom i mladima s teškoćama u razvoju i djecom s posebnim potrebama. Provoditeljica je rehabilitacijskog programa pri CZOO Velika Gorica.

Koraljka Rudančić, rođena je 1978.g., u Zagrebu, psihodramska psihoterapeutkinja (ECP), terapeutkinja Senzorno Inegrativne Ayres terapije i trenerica Neurolingvističkog programiranja. Od 2002. godine se kontinuirano usavršava u području rada s djecom s poteškoćama u razvoju i problemima u ponašanju. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju. kDjeluje i radi u Centru za savjetovanje i edukaciju „Balans“ gdje provodi individualnu i grupnu terapiju za djecu i adolescente i savjetovanje za roditelje. Voditeljica je tematskih edukacijskih radionica i treninga za roditelje i stručnjake koji rade u zdravstvu i/ili obrazovanju. Vodi u kontinuitetu, iskustvene - terapijske psihodramske grupe i individualnu psihoterapiju za odrasle.

Pitanja i informacije o grupi „Dječji krug“ možete dobiti na sljedeće kontakte:
Koraljka Rudančić
e-mail: infomk175@gmail.com
tel.: 098 1377 120

Matea Krišto
e-mail: infomk175@gmail.com
tel: 098 678 182

Prijavite se ovdje za radionicu DJEČJI KRUG