Matka i samopouzdanje

Zašto je važno poticati razvoj pozitivne slike o sebi kod djece? I kako im u tome pomoći kad se suočavaju s izazovima u školi i drugdje? Matematika je predmet o kojem često postoje mnoge predrasude i djeci zna predstavljati teškoće u školovanju.
Uslijed neuspjeha, djeca počinju smatrati kako nisu „dovoljno pametna“ za matematiku, stvaraju negativnu sliku o sebi, ruši se njihovo samopouzdanje.

Dođite na inspirativno predavanje gđe Sonje Jarebice u Gjurinom teoremu, u ponedjeljak 10.6.2019. od 18h30., Kamaufova 5, Zagreb.

Ulaz slobodan! Molimo Vas da najavite svoj dolazak, kako bismo rezervirali mjesto i za Vas! Dobrodošli!

Info i prijave: Katarina Gavrić,
099 695 72 70, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

www.facebook.com/Gjurinteorem
www.uchionica.com

SAMOPOUZDANJE
„Naše poimanje sebe je složena slika, koja se sastoji od onoga što mislimo da jesmo, što mislimo da možemo postići, što mislimo da drugi misle o nama i onoga što bismo željeli biti.“(Burns, 1979.) Ovo je jednostavan sažetak složenih elemenata samopoštovanja, važnih za djetetov razvoj. Razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi treba kod djece potaknuti u što ranijoj dobi, kako bi se djeca formirala u zdrave ličnosti. Zato je od posebne važnosti da roditelji kroz brižne odnose i interakciju sa svojim djetetom omoguće djeci da dožive sebe, razviju pozitivnu sliku o sebi i svojim sposobnostima. Od posebne je važnosti spoznaja da samopouzdanje djece utječe na njihov odnos s vršnjacima, njihovu kreativnost a posebno na školski uspjeh. Matematika kao predmet za koji postoje mnoge predrasude, djeci vrlo često predstavlja teškoće u školovanju. Oni misle da nisu „dovoljno pametni“ za njega i ukoliko iskuse neuspjeh, stvaraju negativnu sliku o sebi i imaju nisko samopouzdanje.

O voditeljici i autorici predavanja:
Sonja Jarebica, rođena 23.listopada 1959. god. u Zagrebu. Diplomirala na Fakultetu za defektologiju, Odsjeka za poremećaj u ponašanju te stekla zvanje magistra socijalne pedagogije. Kroz 35-to godišnji rad kao magistra socijalne pedagogije stekla bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Kroz odgojno-obrazovnu praksu svoj rad je usmjerila na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece. Osmislila je didaktičke igre učenja socijalnih vještina kao izvrstan socijalno-pedagoški alat koji ujedinjuje najmanje dva aspekta ove profesije (socijalizaciju i socijalno obrazovanje), nudeći integralnu osnovu za uzajamno učenje odgojno-obrazovnih djelatnika, učenika i roditelja. Dobila je nagradu Nacionalne zaklade za inovacije u području razvoja socijalne i emocionalne inteligencije kod djece za 2012. Kroz razne programe i projekte provodi univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju, detekciju i dijagnostiku za potrebe rane intervencije i tretman djece i mladih s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju. Organizira radionice neformalnih edukacija u široj društvenoj zajednici za učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju), te doprinosi ukupnoj prevenciji nasilja i prevenciji svih vrsta ovisnosti.