Prijavi se na tečaj Atma Kriya Yoge u Rijeci i Zagrebu

Prijavi se na tečaj Atma Kriya Yoge u Rijeci 23-24.11. i Zagrebu 30.11.- 01.12., promijeni način na koji doživljavaš život.


Atma Kriya Yoga je drevni sustav joge i meditacije primijenjen za današnje "ubrzano" vrijeme. Redovitim prakticiranjem pomaže ti izgraditi osobni odnos s božanskim, donosi više ljubavi i radosti i povezuje sa samim životom.

Prijave i info:
Rijeka: učiteljica Edita Marčan Pushpami +385 915157589
Zagreb: učiteljica Dunja Kosanović Kanupriya, +385 95 846 5988.

„Svakodnevno radimo našu sadhanu. Molimo, meditiramo, prakticiramo jogu. Zašto sve to radimo? Radimo sadhanu kako bismo dosegli bezuvijetnu ljubav, spoznali Boga i sebe same. Naša svakodnevna sadhana pomaže nam, zapravo, da primamo i odašiljemo u svijet zraku božanske svjetlosti.“❤


Paramahamsa Sri Swami Vishwananda