Upisi u 4-godišnji program osobnog razvoja (OR)

Oduvijek negdje u sebi osjećamo stvarnog sebe, ali rijetki uspijevaju živjeti na van ono što stvarno jesu u sebi. Odgajali su nas da se prilagođavamo, odustajemo od sebe, budemo prikladni i u svemu tome zaboravljamo kako je to biti svoj/a i autentičan/a.

Program Osobni razvoj (OR) je 4-godišnji program dubokog rada na sebi, ali i edukacije za terapeute Integralne tjelesne psihoterapije (ITP) koji je u svojoj osnovi proces izgrađivanja samoga sebe kako bi na van mogli biti onakvi kakvi zaista jesmo u sebi, razviti bolju emocionalnu samoregulaciju i unaprijediti kvalitetu svog života posloživši svoj unutarnji svijet.

Kroz rad u podržavajućoj i sigurnoj grupi uz integralni teorijski pristup različitim konceptima rada na sebi i najnovijim spoznajama o čovjeku, OR nam omogućava osobnu transformaciju i sazrijevanje, kao i eksplicitnu i implicitnu edukaciju za terapijski rad s drugim ljudima za one koji žele biti terapeuti ITP-a.

Više o programu OR:https://ipd-center.eu/programi/osobni-razvoj/
Dobrodošli!