BUDDIST TEACHINGS & PUJAS /w LAMA NORBU & MONKS@ ZAGREB/CROATIA

LAMA NORBU,LAMA MANGMAR & BUDISTIČKI SVEĆENICI
ZBOG SITUACIJE U SVIJETU IORGANIZACIJSKIH IZAZOVA,GOSTOVANJE JE ZAKAZANO ZANOVI DATUM:
10.9.2022. - 10.10.2022.,ZAGREB, HRVATSKA

U organizaciji: SACRED SOUND ZAGREBHRVATSKA, +385 95 32 666 38

Draga Braćo i Sestre,
Obavještavamo vas da je zbog novonastale situacije usvijetu, organizacijskih izazova te radi veće sigurnostiputovanja, što kvalitetnijeg programa i edukacije zapolaznike, došlo do promjene termina gostovanja LameNorbua, Lame
Mangmara i ostalih 8 budističkihsvećenika, te će se planirano gostovanje održati urazdoblju od 09. rujna do 10. listopada 2022.
Ovo je ujedno i najveći budistički skup u povijesti naovim prostorima. Izvodit će se i grleno mantranje kojeje vrlo specifičan i rijedak blagoslov čuti, osjetiti iprisustvovati, a pogotovo na ovim prostorima.
Ovim putem molimo vas da se 10.9. okupite u što većembroju na Zagrebačkom Velesajmu, kako bismokolektivno pokazali podršku samoj Zemlji, svemiru,sami sebi, budističkoj tradiciji, te izvoru energijeTibeta, Nepala, Indije (samih Himalaya), koja će se tihdana spustiti u naš grad, te će se raditi na kolektivnompolju.
Organizacija Sacred Sounda snosi troškove sama, te tako vi svojim dolaskom i sudjelovanjem ujedno i namadajete podršku i podržavate izgradnju monastrija u Nepalu.

Ovo je prilika da se okupimo u jednom svetom, doistatradicionalnom skupu, vođenom prastarom energijom kojapotječe iz najstarijih pravaca znanja kojem svi težite.
Ovo je ujedno i poziv svim zvukoterapeutima da dođu naizvor iz kojeg vuku instrumente i znanje rada sfrkvencijama, te da kolektivno damo nešto za naše obitelji,materiju i Eter.
Radi sto veće i jače kolektivne energije, te samog procesaodvijanja ceremonija, odlučeno je da će se raditi samo jednajavna PUJA u subotu 10.09.2022., s početkom u 17:00 h, ukružnoj kongresnoj dvorani Brijuni, na ZagrebačkomVelesajmu.
Dvorana će biti transformirana u hram kako bi se svetaenergija istoka što vise mogla iskanalirati za najviše dobro.
Puje će se raditi za blagoslove pojedinaca i vaših obitelji(dobro je da su djeca i ostali članovi obitelji prisutni),posvetu svetih predmeta i stvari (poželjno je donjeti vamaduhovno važne predmete, te ih staviti na posvetu u tokuceremonije), kolektivno zajedništvo i mir na zemlji.
Prostorom će se graditi energetska mandala, te je izuzetnokvalitetan rad za energetsko čiscenje, buđenje empatije ibodisatwe (osoba koja je na putu prosvjetljenja) u namasamima kao i čišćenje karme.
Privatna grupna učenja i Puje objedinjuju se u sedmodnevniprogram i održat će se u dvije grupe od po 10 sudionika.

PUJE
Puje su vrsta ceremonije koje se odvijaju napodručju Indije, Nepala i Tibeta.
Služe kao konekcija sa božanskim ili nekim drugimdjelovima spiritualnog svijeta. Kroz Puje se čistekarme, dobivaju blagoslovi, iscijeljenja, molitve,vrlo duboki procesi. Učitelj Lama Norbu dolazi sdevet monkova što je ujedno i nabrojniji skup uHrvatskoj. Na Puje se mogu dovesti djeca i raznipredmeti za posvetu. Pujom se otvara portal krozkoji se spuštaju energije, te odašliju molitve. Samoprisustvo uz svećenike je proces, a kamoli šest satislušati mantre, instumente dalekog Tibeta i Nepala.Kolektivno povezivanje i čiscenje energija, temolitve za obitelji i nas same. U privatnimprogramima - privatnim Pujama bit će rađene Pujeza iscjeljenja, te specifične energije, konzultacije,čitanja buducnosti i karme.
U našoj budističkoj tradiciji Puja je ceremonija kojauključuje razmišljanje, pjevanje i prinose koji produbljuju uvažavanje Buddhe i njegovih učenja.Kreće se kroz sedam faza koje uključuju zahvalnost,ispovijed i poštovanje. Ponekad postoje očitanjaurezana u Puju kako bi se dodala boja i inspiracija... pūjā) su izrazi "časti, štovanja, predanosti".

TANTRA
Tantra je drevni indijski vjerski pokret koji nastoji iskoristitiširoku paletu iskustava i mentalnih i fizičkih energija zakorištenje na putu do prosvjetljenja. Praktikanti tantre vjerujuda se bavljenjem ovim ezoterijskim praksama pod vodstvomučitelja može postići buđenje unutar samo jednog života.Tantričke prakse su brojne, ali uključuju rad sa zvukom krozmantru (svete riječi i fraze), s gestom kroz mudru (ritualiziranesvete geste ruku), s vidom kroz vizualizacije i mandale(dijagrame svemira), te s vitalnim energijama kroz meditaciju ijogu.
Tantra doslovno znači "nit", "tkalački stan" ili "osnova", aprema Vajrayani gledištu, tantra tekstovi isprepliću "niti" sutri.Vajrayana smatra da je tantre, kao i sutre, podučavao povijesniBuddha u njegovom tantričkom obliku (poznatom kaoVajradhara) ili druga prosvijetljena bića. Theravada, s drugestrane, tantre smatra kasnijim dodacima i odbacuje ih.Povijesno gledano, budističke tantre vjerojatno su se prvi putpojavile u Indiji između 3. i 6. stoljeća prije Krista, a nove tantrenastavile su se pojavljivati do kraja prvog tisućljeća, da bi se nakraju proširile na mnoge dijelove Azije. Danas se budističkatantra prvenstveno nalazi u svim tibetanskim lozama, a takođeri u japanskom budizmu, posebno u Shingonu. Tantrički tekstovii prakse, od kojih neki imaju značajnu sličnost s budističkimverzijama, također se nalaze u hinduizmu.

Tantra je metoda za spoznaju konačne prirode stvarnosti,posebno kada se "stvarnost" razumije u smislu prirodesamog uma. Osnovna ideja je da naša patnja proizlazi iznašeg pogrešnog shvaćanja stvarnosti: lažno smatramofenomene koji su “prazni” od svake stvarnosti objektivnostvarni, odvojeni i nepromjenjivi. Tantra, međutim, nije samosagledavanje prirode stvarnosti. Također se radi o potpunojmanifestaciji nečije buddhanature, našeg intrinzičnogpotencijala da i sami postanemo buddhe.
Tantrička praksa uključuje različite faze, od kojih nekekoriste razrađene rituale i vizualizacije. Primjer je praksaChenreziga (skt. Avalokiteshvara), bodhisattve suosjećanja.Počinje vizualizirati Chenreziga kao figuru napravljenu odsvjetlosti iznad nečije glave. Nakon molbe Chenreziga, netkosebe vizualizira kao Chenreziga, videći njihov um kaoidentičan umom božanstva. Na taj način se kaže dapraktikant "uzima rezultat kao put", što znači da se čovjekizravno identificira s buddhama i bodhisattvama,vizualizirajući sebe kao božanstvo (yidam) - ključni aspekttantre. Meditacija se završava tako što se božanstvo rastvarau prazninu, dopuštajući umu da se odmori u vlastitoj prirodi.

Ovaj stil vježbanja zahtijeva suptilan i nijansiranpogled na sebe i svijet, pa se u njega ulazipostupno. Poznata kao guru yoga, počinjestvaranjem veze (skt., samaya) s učiteljem idovršavanjem opsežnih ngondro (preliminarnih ilitemeljnih) praksi.
Učitelj zatim daje učeniku ovlaštenje, odnosnoovlaštenje da se vizualizira kao božanstvomeditacije, kao i ovlaštenje za recitiranje teksta(prijenos čitanja) i praktične upute o tome kakomeditirati na yidam.
Iako samaya veza potiče učenika da zadrži čistpogled, ili "sveti pogled" na učitelja i kolegeučenike, konačna samaya je održavati svijest opravoj prirodi vlastitog uma i okoline. Upravo tastalna svjesnost raspršuje zbrku i potiče buđenje.

MEDITACIJA
Meditacija je postupni duhovni razvoj s konačnim ciljemnibbãne, potpunog izumiranja sebstva. Oslobođenje odsebičnih postupaka, riječi i misli odvija se na tri razine kojeutječu jedna na drugu i čine skladnu cjelinu.
Prvi korak do nesebične percepcije svijeta je velikodušnost ivelikodušnost. Darivanje je manifestacija nevezanosti,psihičko stanje u kojem nema pohlepe, sebičnosti, škrtosti,zavisti. Kad bismo znali koliko su vrlo korisne posljedicenesebičnog davanja, rekao je Buddha, podijelili bismo svakusitnicu s drugima.
Drugi korak u razvoju nesebičnosti je razvoj vrlina kojepročišćavaju ljudske riječi i djela na još dubljoj razini. Čovjekkoji ne ubije, ne krade, ne laže, ne čini preljub ili se nenapije, također je bez odgovarajućih negativnih mentalnihstanja koja takva djela prenose.
Razvoj vrlina navedenih u “pravilima za vježbe meditacije”važan je temelj za treći korak u razvoju nesebičnosti, zarazvoj meditativne koncentracije i mudrosti. Tko razvijavrline, živi mirnim i sretnim životom; jer su njegove riječi idjela "čista", on je oslobođen osjećaja krivnje, nelagode ižaljenja. Javljaju se unutarnji mir i koncentracija, bez kojihje razvoj mudrosti nemoguć.

Treći korak je razvoj koncentracije i mudrosti (bhãvanã). To je unutarnji razvoj koji produbljuje intuitivnorazumijevanje cjeline i vodi do iskustva nibbane, gdje se gase sve čovjekove sebične sklonosti. Počinjejednostavnim pažljivim promatranjem svih fizičkih i mentalnih procesa. Vrlo je korisno za takvo meditativnopromatranje ako je početnik već razvio vrline (sîla) i tako se donekle otresao negativnih mentalnih stanja.Ako to nije učinio, brzo će neposrednim iskustvom otkriti da su posljedice sebičnih postupaka i riječi(ubijanje, krađa, laganje,...) neugodne i stoga će ih nastojati izbjeći koliko god je to moguće. Na taj će načinrazvijati i vrline kroz meditaciju. Osim toga, vrlo je korisno za početnika ako postupno razvije sljedećekvalitete koje će mu pomoći u meditaciji:
OTVORENOST, s kojom meditant, bez predrasuda, različitih mišljenja, objašnjenja i ideja o meditaciji, krećena put unutarnjeg razvoja
STRPLJIVOST: tijekom meditacije susrest će se s raznim iskustvima koja će ponekad biti ugodna, ponekadneugodna. Njegova praksa će ponekad biti puna mudrosti, ljepote i sreće, a ponekad će biti dosadna, bolna,puna sumnji i nemira. Bude li strpljiv sa svim tim iskustvima, moći će održati pravu ravnotežu i ostatiopušten, pažljiv i unutarnje smiren.
"POŽURI POLAKO": to je poseban odnos prema praksi meditacije koja je mreža odlučne ustrajnosti iopuštene lakoće. Ako je meditant previše "natjeran" i želi brzo napredovati, može postati nemiran, ali ako jeprespor, može postati lijen i pospan.
ŠUTNJA: Meditacija, koja počinje šutnjom i „vanjskom“ šutnjom, dovodi do sve dublje i dublje šutnje svijesti,gdje više nema misli, gdje sebične želje, ljutnja i neznanje postupno nestaju. Vanjska tišina je prvi korak dopotpune tišine gdje nema jastva.

BIOGRAFIJA LAME NORBU GYATSOA:
Lama Norbu Gyatso rođen je 5. lipnja u selu okruga Ramechhap, uNepalu.
Rođen je i odrastao u zajednici tamang, jednoj od etničkih skupinau Nepalu, čije se kulture i tradicije prakticiraju prema filozofijibudizma.
Njegova praksa traje već 25 godina.
Specijaliziran je za 'Chod' praksu; drevnu tantričku praksu.
Svoje je učenje primio od Lame Tseringa Wangdua; tibetanskogRinpochea, te potpada pod lozu Nyingma Kama koja počinje sGuruom Padmasambhavom.
"Chod" koji prakticira Lama Norbu snažan je ritual za fizičkoiscjeljenje i smirivanje ekoloških poremećaja.
Bazično pitanje ne samo čovjeka, nego svakog pojedinog bića jekako biti sretan i oslobođen patnje.
U tu svrhu, svi činimo različite stvari; u potrazi smo za fizičkomudobnošću i duševnim mirom.
Meditacija je zapravo mentalni mir.
U budističkoj meditaciji i duhovnoj tradiciji, Tantra je jedno odnajviših učenja i praksi kojima nadvladavamo našu patnju.
Praksa meditacije izravno je povezana s transformacijom uma.
Naš um ili svijest funkcioniraju na grubim, suptilnim i iznimnosuptilnim razinama.
Tantra se bavi izuzetno suptilnim umom.
Stoga se kaže da je Tantra za one koji imaju oštar um.
Tantra je također prečica ka oslobođenju od patnje.
Naziva se i tajnim putem oslobođenja patnje zato jer je izvanrazumijevanja općeg uma.

 

CIJENE I PROGRAM:

JAVNA PUJA 10.9.2022.
JAVNE PUJE, DVORANA BRIJUNI, UPRAVNA ZGRADA ZAGREBAČKOG VELESAJMA, 1. KAT:
U subotu, 10. rujna 2022., održat će se samo jedna jedinstvena javna Puja s naglaskom na buđenjeempatije, razumijevanja, ljubavi i napretka prema bodhisattwi (putu Prosvjetljujućeg). Dijelit će seblagoslovi za obitelj, mir na zemlji, blagostanje svakog živog bića te kolektivnu energiju ipovezanost.
Ovim putem koristimo priliku pozvati sve terapeute, iscjelitelje, praktičare unutar šamanizma bilokojeg smjera, da dođu na energiju izvora i dubokog znanja te mastera vibracije i zvuka, kako bisvojom prisutnošću pridonijeli što većem duhovnom radu i skladnosti unutar Lijepe naše.
Prije same Puje, u uvodnom otvaranju,
Sacred Soundu pridružiti će se i domaći majstori zvuka,kako bi uz što više svetih instrumenata najavili naše goste te im odali priznanje i dali podršku.
Potrebno je ponjeti dekicu, jastuk za sjedenje i flasicu s vodom. Ukoliko ste bolesni ili u kolicimamolimo vas da nam se najavite prije kako bi osigurali pomoc.
OBAVEZNA DONACIJA 400 KN
(OD DONACIJE SE FINANCIRA ORGANIZACIJA GOSTOVANJA I IZGRADNJA MONASTRIJA U NEPALU)
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

♦ PRIVATNA SEDMODNEVNA UČENJA I PUJE
OBITELJSKO IMANJE GREEN SILENCE, BEDENICA
Došlo je do promjene programa, a novi program sadrži:
OBJEDINJENI PAKET OD 7 DANA UČENJA, 3 PRIVATNE PUJE, POPRATNI PROGRAM
U dogovoru s učiteljima u programu privatnih grupa, povezuju se privatna učenja i privatne Puje.
Oformit će se dvije jedinstvene grupe s maksimalno 10 sudionika koji će proći sedmodnevno učenje i inicijacije u osnove budizma,duhovnu praksu meditacije i ulazak u izvorno znanje tantre.
Polaznici će biti smješteni na predivnom privatnom imanju, na kojem Sacred sound organizira retreate već preko 2 godine. Paketsadrži smještaj s noćenjem, sve obroke (veganske), svakodnevna cijelodnevna učenja, praćenje procesa, predavanja i praksu, te 3privatne grupne Puje u kojima ce se stavljati naglasak na put prosvjetljenja i empatije svakog prisutnog pojedinca, njegovoiscjeljenje, blagoslovi na duhovnom putu, ublažavanje i postizanje dobre karme, energetska čisĆenja te konzultacije, divinacije,čitanja budućnosti i karmičku dijagnostiku.
Raspored se nalazi u tablici.

Učitelj će predavati tajna znanja, stoga će se potpisivati izjava o čuvanju privatnosti učenja.
1. GRUPA 12. - 18.9.2022.
2. GRUPA 19. - 25.9.2022.
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PRIVATNE PUJE:
I nadalje ostaje mogućnost rezervacije vikend paketa koji sadrži tri privatne grupne Puje koje će se održati od petka s početkom u17 sati do nedjelje u 21 sat.
Privatne grupne Puje imaju cilj i naglasak na iscjeljivanju svakog prisutnog pojedinca, blagoslov na duhovnom putu, ublažavanje ipostizanje dobre karme, energetska čišćenja te konzultacije, divinacije, čitanja budućnosti i kamičku dijagnostiku.

1. GRUPA: 16. - 18.9.2022.
2.GRUPA: 23. - 25.9.2022.
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obavezan dolazak u petak do 16 h.
CIJENA 7 DNEVNOG UČENJA S PUJAMA - 4500 KN
CIJENA VIKEND PRIVATNIH PUJA - 3000 KN

SEDMODNEVNI RASPORED:
Izmjena i dopuna programa ovisi iskljucivo o učiteljima

Nedjelja
21:00 h
Dolazak, smještaj, počinak

 

Ponedjeljak
7:00
Buđenje
7:30 - 8:00
Doručak
8:00 - 12:00
Uvodno predavanje i početak učenja
Praksa kroz dan i konzultacije
12:00 - 13:00
Ručak
13:00 - 17:00
Praksa
17:00 - 17:30
Večera
17:30 - 21:00
Praksa
21:00 - 21:30
Večernje konzulatacije
21:30
Počinak, spavanje

Utorak
7:00
Buđenje
7:30 - 8:00
Doručak
8:00 - 12:00
Uvodno predavanje i početak učenja
Praksa kroz dan i konzultacije
12:00 - 13:00
Ručak
13:00 - 17:00
Praksa
17:00 - 17:30
Večera
17:30 - 21:00
Praksa
21:00 - 21:30
Večernje konzulatacije
21:30
Počinak, spavanje

Srijeda
7:00
Buđenje
7:30 - 8:00
Doručak
8:00 - 12:00
Uvodno predavanje i početak učenja
Praksa kroz dan i konzultacije
12:00 - 13:00
Ručak
13:00 - 17:00
Praksa
17:00 - 17:30
Večera
17:30 - 21:00
Praksa
21:00 - 21:30
Večernje konzulatacije
21:30
Počinak, spavanje

Četvrtak
7:00
Buđenje
7:30 - 8:00
Doručak
8:00 - 12:00
Uvodno predavanje i početak učenja
Praksa kroz dan i konzultacije
12:00 - 13:00
Ručak
13:00 - 17:00
Praksa
17:00 - 17:30
Večera
17:30 - 21:00
Praksa
21:00 - 21:30
Večernje konzulatacije
21:30
Počinak, spavanje

 

Petak
7:00
Buđenje
8:00
Doručak
9:00 - 12:00
Uvodno predavanje i početak učenja
Praksa kroz dan i konzultacije
12:00 - 13:00
Ručak
13:00 - 17:00
Praksa
17:00
Večera
17:30 - 21:00
Puja
21:00 - 21:30
Večernje konzultacije
21:30
Počinak, spavanje

IMAJTE NA UMU SLIJEDEĆA PRAVILA - UPOZORENJA:
ZA VRIJEME VIKEND PROGRAMA OBAVEZNO JE PRAKTICIRANJE SVETE TIŠINE.
AKO KLIJENT SLUČAJNO ILI NAMJERNO OŠTETI, UNIŠTI ILI POČINI KVAR NA IMOVINI U ODMARALIŠTU U KOJEM SE ODRŽAVA LIJEČENJE, DUŽAN JE O VLASTITOM TROŠKU NADOKNADITI PUNI IZNOS NASTALE ŠTETE.
AKO SE KLIJENT NEPRIMJERENO PONAŠA ILI SE NE PRIDRŽAVA ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN NE POŠTUJE PRAVILARETREATA, SAVJETE I UPUTE O TERAPIJI DANIH U SVRHU LIJEČENJA KLIJENATA ILI TIME UGROŽAVA ILI UZNEMIRAVA DRUGE KLIJENTE, ISCJELITELJE I TERAPEUTE, DRUGO OSOBLJE NA RETREATU, ORGANIZATOR PRIDRŽAVA PRAVO DATAKVOM KLIJENTU ZABRANI DALJNJE PRISUSTVOVANJE I DA GA UDALJI S RETREATA, BEZ VRAĆANJA UPLAĆENE CIJENE RETREATA I BEZ OBAVEZE ORGANIZIRANJA I FINANCIRANJA NJEGOVOG POVRATKA U MJESTO NJEGOVOG PREBIVALIŠTAILI BORAVIŠTA.
KLIJENTI SU OBAVEZNI BRINUTI SE ZA SVOJE STVARI. ORGANIZATOR NE ODGOVARA ZA EVENTUALNA OŠTEĆENJA ILI NESTANAK OSOBNIH STVARI.
SVA PRAVILA RETREATA BIT ĆE DETALJNO I NA SVIMA RAZUMLJIV NAČIN OBJAŠNJENA NA SAMOM DOLASKU.
MOLIMO VAS DA SE U POTPUNOSTI PRIDRŽAVATE RASPOREDA I DETALJA PROGRAMA.
KORIŠTENJE MOBITELA JE ZABRANJENO.
ZABRANJENO JE STVARATI NERED I NE BRINUTI SE ZA ČISTOĆU PROSTORA U KOJEM SE BORAVI, TE SE MOLI POLAZNIKE DA KORISTE ISTU ŠALICU/ČAŠU TIJEKOM BORAVKA NA RETREATU.
ORGANIZATOR IMA PRAVO NA IZMJENU POMOĆNOG OSOBLJA, OVISNO O NJIHOVOJ DOSTUPNOSTI I ZAHTJEVNOSTI GRUPE.

Molimo vas da uplatu potvrdite slanjem uplatnice na mail.
Sve dodatne informacije dobivate na istom mailu.
Uplatu vas molimo da izvršite na:
Željko Kokorić
Zagrebačka banka
IBAN: HR3723600003223285357
Svrha uplate:
Dug - Lama Norbu i budistički svećenici - navesti program u kojem sudjelujete

ADRESA IMANJA NA KOJEM SEODRŽAVAJU PUJE I UČENJA:
Google maps:
Obiteljsko imanje Green Silence
Bedenica 176a, 10381, Bedenica,Hrvatska

 

 lama norbu 2022 logo