Odmetnuti grafiti - Krešimir Buden

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe Krešimira Budena - Odmetnuti Grafiti u Galeriji na katu (KIC), 4.7.2018. srijeda u 20 sati

Kao mali znak pažnje Drumtidam portal je za ovu priliku izdao prigodne značke u tri boje. Tri - zato što one označavaju 44 godine rođenja i isto toliko godina šaranja po zidovima te 44. samostalne izložbe autora Krešimira Budena  ( koja će se zasigurno dogoditi ).

Krešimir Buden nakon završetka Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn svoje prve radove ostvaruje kasnih 80tih. na zagrebačkim ulicama u svojevrsnom preporodu autorskih dekoracija na javnim površinama nadahnutih grafitima iz urbanih američkih gradova.

Zadržavajući dio estetike i ikonografije ulične umjetnosti istraživanje nastavlja u voluminoznim prikazima na neke od klasičnih grafiterskih motiva.
Radovi koe će izložiti imaju klasična obilježja skulptura, no nose sa sobom izrazitu vezu s uličnom umjetnošću vezanu za hip hop glazbu i subkulturu, te time ostvaruju pomak na izlagačkoj sceni.

Izložba ostaje otvorena do 25.7.2018.

"Krešimir Buden pripada generacijski tom prvom valu klinaca koji su krajem 80-tih godina
prošlog stoljeća na zagrebačkim ulicama, bez pretjeranih ideja o najavi promjene
svijeta, krenuli s domaćim verzijama grafita. Fascinirani čitavim paketom (glazba, moda,
žargon, svjetonazorska načela) koji uz grafite kao subkulturni fenomen etničkih i rasnih manjina
biva uvezen iz neke druge urbane sredine, naši autori s dobranim kašnjenjem objeručke
prihvaćaju i rade na prilagodbi istih, dodajući lokalizirane motive i ikonografiju. Buden u
tom okruženju ostvaruje zanimljive radove na kojima se vidi likovna pismenost, no ubrzo
sam sebi postavlja niz kako estetskih, tako i formalnih pitanja, koja stavljaju dvodimenzionalne
napise i crteže po zidovima u drugi plan."

Emil Matešić (iz predgovora)

krešimir buden plakat