Nevidljivi zvukovi

Sve u vidljivom svijetu nije ništa drugo nego zvuk ili vibracija određene frekvencije. Uspjeh, neuspjeh, bolest, ljubav, ljubomora, sunce, trava, kamen, životinja…sve su to različite vibracije Jednog Jedinog Bića – onoga za kojeg kažemo „Ja“. Biće je temelj i srž svega i bez njega nema ni svijeta. Jedino poznavanjem Prirode Bića, tj. prirode svoga Ja, možemo započeti svjesnu transformaciju svoga svijeta.

Na ovom prvom od četiri u nizu predavanja, pozivajući se na vlastita iskustva, krenut ćemo u
istraživanje nevidljivih zvukova ili vibracija koji stvaraju naš svijet, a zovemo ih MISLI. Vidjet ćemo kako one nastaju, odakle dolaze, kuda idu i što se nalazi u njihovoj srži, tj. od čega su građene.

Ovo je prvo u seriji od 4 predavanja koja će se desiti slijedećih nedjelja u nizu.

Teme ostalih predavanja su:
- Svijet Emocija
- Vibracijska mreža zvana TIJELO
- Vibracija vječne mladosti

SUMA, BArčićeva 11, Rijeka, nedjelja 26.11.
Donacija za cijeli ciklus predavanja: 120kn (pojednino predavanje 50kn)

Voditeljica Hermna Grbac
više informacija o Školi zvuka na sranicama udruge Spirit
www.spirit-ri.hr