KREIRAJTE I SAZNAJTE SVOJU BUDUĆNOST

Srdačno vas pozivamo na predavanje KREIRAJTE I SAZNAJTE SVOJU BUDUĆNOST 
u Varaždinu, u subotu 9.06. od 19-21 sati, dvorana MO Banfica, Dravska 7b, Varaždin
a u  Zagrebu, ponedjeljak 11.06. od 18,30-20 sati u Centru za duhovni razvoj, Brahma Kumaris, Medovićeva 10. 

Prizovite obilje u svoj život!

Vaša prošla svjesnost odgovorna je za vaša sadašnja iskustva, a što god stvarate sada bit će odgovorno za vašu budućnost. Stoga zadovoljan život, život ispunjen obiljem, ne ovisi o okolnostima niti o drugim ljudima, već o vašem razumijevanju i procesuiranju... Pridružite se ovom zanimljivom predavanju i uvidite kako!

Predavač:
Reiner Barth: Beč, Austrija.
Oko 35 godina bavi se meditacijom i samorazvojem, a njegova mudrost i darovitost nadahnjuju ljude da otkriju radost istine i dožive osobnu preobrazbu. Dugogodišnji rad u bolnici, s ovisnicima i osobama s poremećajem prehrane, dali su njegovom duhovnom iskustvu mogućnost bogate praktične primjene. Osim na području zdravlja, pomaže drugima u svim područjima života kreirati obilje i napredak.

Prijave i informacije na: 095 5282 608 ili bkvarazdin@gmail.com


Photo by Carlos Arthur on Unsplash