Potraga za blagom u našoj djeci

NTC sustav učenja - predavanje u Splitu + Knjiga Potraga za blagom u našoj djeci
dr. Ranko Rajović; prof. dr. Gerald Hüthern
Predavanje je namijenjeno roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, psiholozima i drugim stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece na temu NTC-sustav učenja, koje će se održati u Splitu 12. 4. 2013. u 17 sati, u Gradskoj knjižnica Marka Marulića (Ulica Sobode 2).

Predavač je autor NTC-sustava učenja, dr. Ranko Rajović, predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa.

NTC-sustavom podiže se intelektualni potencijal djece te se razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.
Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju nervnih ćelija (genetski potencijal) nego i o vezama među neuronima. Period do sedme godine života najdragocjeniji je za formiranje novih veza. KAKO STIMULIRATI VELIKE POTENCIJALE NAŠIH MALIŠANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (I U ŠKOLI) pitanje je na koje će nam odgovoriti Dr. Ranko Rajović tijekom predavanja i seminara.

 

U vrtićima nekoliko hrvatskih gradova – Dubrovnika, Velike Gorice, Rijeke, Zadra i Zagreba – nedavno je u obliku pilot-projekta počela primjena NTC-sustava učenja. Riječ je o metodi koja povezujući saznanja medicine i pedagogije pomaže povećanju intelektualnih sposobnosti djece, i to na temeljnoj, biološkoj razini, te pomaže podizanju razine funkcionalnog znanja i zaštiti darovitosti.

NTC-sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece. Sustav se temelji na istraživanjima koja upozoravaju na činjenicu da mozak uspostavlja 75% svih neuronskih sinapsi do dobi od 7 godina, a od toga 50% sinapsi nastane već do dobi od 5 godina. Ovaj argument nam se čini dovoljno uvjerljivim da posvetimo veliku pozornost predškolskoj dobi, efektivnosti učenja i korištenju dječjeg pamćenja. Ukoliko naše formalno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje radi s tada već samo 25% preostalih mogućnosti korištenja potencijala mozgovnog kapaciteta, onda je za nas važno kako se razvija dijete do 7. godine života.

NTC-sustav učenja dr. Ranka Rajovića (Nikola Tesla centar – Odsjek Mense za darovite) primjenjuje se na različite načine u 14 europskih zemalja. On podrazumijeva učenje utemeljeno na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebno pedagoških – obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Ovaj sustav učenja predstavlja operacionalizaciju teorijskih spoznaja navedenih znanstvenih disciplina, što je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Pritom je riječi se o novom pristupu učenju, u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i detaljno razrađen, primjenjiv u obitelji, predškolskim ustanovama te u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove ka povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se važnost obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC-sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada sa djecom.

SPLIT, 12. 4. 2013. u 17 sati
Gradska knjižnica Marka Marulića

Knjigu možete kupiti ovdje.