Bolest kroz prizmu metode sistemskih konstelacija

Metoda sistemskih konstelacija relativno je novi pristup terapiji i uravnoteženju životne energije koji nije lako prenijeti u riječi. Jedini način da se sazna o čemu se tu zapravo radi jest iskustveni: samo doživljaj ovog pristupa na djelu može nam omogućiti pravo razumijevanje.

Metoda sistemskih konstelacija
Opisano vrlo sažeto, konstelacijska metoda koristi osobe, sudionike iz grupe koji se običnoe ne poznaju, da predstavljaju članove obično obiteljskog sistema, odnosno članove obitelji osobe koja ima pitanje, koji se onda pozicioniraju u prostorni odnos - postavljaju u konstelaciju. Ovim relativno jednostavnim postupkom, pod uvjetom da su zadovoljeni određeni parametri i uz nadzor iskusnog voditelj, možemo vrlo brzo doći do preciznih informacija o osobama koje su predstavljene, kao i o dinamici obiteljskih odnosa. Iako predstavnici o ovim obiteljima ne znaju ništa. I iako se radi o događajima koji su udaljeni prostorno i vremenski, kao i o osobama koje možda više nisu među živima. Točnost ovako dobivenih informacija je mnogo puta provjerena i dokazuje se kroz svaku novu konstelaciju.

Ovaj fenomen, u konstelacijama nazvan Fenomen percepcije predstavnika ne može se u potpunosti objasniti u okviru poznatih i priznatih znanstvenih paradigmi o ustrojstvu svijeta. I zbog toga možda neće biti prihvatljiv onima koji žele prvo znati kako nešto funkcionira prije nego što se prepuste samom doživljaju.

Sistemski konstelatori se u pravilu ne opterećuju puno racionalnim objašnjenjima ovog fenomena koji redovno koriste u svome radu. Kroz praktičnu primjenu i sada već više od 30 godina akumuliranog iskustva, oni koji se bave konstelacijama našli su način kako da koriste fenomen dobijanja informacija iz polja u olakšavanju mnogih problema življenja i kada ne mogu u potpunosti objasniti mehanizme njegova djelovanja. Prije svega koristeći fenomenološki način spoznaje: iskustveno otvaranje prema doživljajima onakvim kakvim nam se prikazuju u svakom pojedinom trenutku i u svakoj novoj situaciji, bez pretjerane analize, prosudbi i klasifikacije.


Konstelacije su metoda koja polazi od konkretne teškoće sa kojom se osoba suočava i koja je usmjerena na nalaženje najboljeg mogućeg razrješenja te teškoće ovdje i sada. To je također vrlo efikasna i relativno brza metoda. Ona je također i sistemska jer pojedinca uvijek sagledava samo kao neraskidivi dio sistema kojima pripada i doživljava ga povezanog sa većom cjelinom koje smo svi dio.
Kroz ovu metodu moguće je pogledati u mnoge boljke suvremenog življenja na pomalo neobičan, skoro arhaičan način, često kroz oči naših predaka. Onih osobnih obiteljskih, kao i civilizacijskih. Kroz konstelacije otkrivamo povezanost sa drevnim zakonitostima života koje su bile vrlo dobro poznate u plemenskim kulturama i koje još uvijek djeluju u nama i našim odnosima na skoro istovjetan način. Upravo u našoj alijenaciji od tih "životnih pravila" često leži uzrok mnogih problema današnjeg čovjeka. Naša sloboda i individualnost, koje toliko glorificiramo u našem društvu samo su prividne, dok našim životima većim dijelom upravljaju arhaične zakonitosti kojih nismo svjesni i koje ne poznajemo.

Ovaj pristup svima koji ga iskuse bar jednom daje novu perspektivu gledanja na mnoge životne situacije i na obično nepoznate nesvjesne zakonitosti po kojima se odvijaju naši odnosi, počevši od onih intimnih do onih na kolektivnoj razini. Konstelacijska metoda također baca novo svjetlo na zdravlje i bolest kao i na obiteljske dinamike koje su odgovorne za jedno i drugo. Ideja da specifična bolest može biti povezana s određenom obiteljskom dinamikom na vrlo izravan, uzročno-posljedičan način je radikalno nova, kako za modernu medicinu, tako i za psihologiju.

Bolest kao posljedica isključenja
Bolest se pojavljuje kada imamo problem povezanosti u odnosima ili kad nismo pravilno ukorijenjeni u život. Zdravstvene teškoće (one koje doživljavamo kao fizičke i one koje doživljavamo kao psihičke) često se pojavljuju kada postoje konkretne osobe koje su isključene iz našega šireg obiteljskog sistema. Također, često upućuju na neki konkretan događaj ili situaciju iz prošlosti koja traži razrješenje. Rješenje se nalazi kroz uključivanje. I kroz povezivanje simptoma i bolesti s njihovim kontekstom koji uvijek leži na sistemskoj razini – obično na nivou širega obiteljskog sistema koji se proteže i kroz nekoliko generacija. A metoda sistemskih konstelacija omogućava nam upravo to.
Mnoge discipline sve se češće suočavaju s ograničenošću jednodimenzionalnih pristupa koji se oslanjaju samo na pojedini simptom, pojedini organ, te pojedini kemijski, fiziološki ili psihološki aspekt poremećaja zdravlja. Sve smo svjesniji svojeg neznanja o tome što zapravo uzrokuje većinu bolesti, kao i nemoći da narušenu homeostazu dovedemo u red invazivnim procedurama, farmakologijom ili samo psihoterapijom. Nepremostiv jaz između duha i tijela u našem poimanju svijeta ne dovodi nas bliže rješenju.

Knjiga Stephana Hausnera "Čak i po cijenu života", iskusnog i priznatog njemačkog voditelja sistemskih konstelacija (čije hrvatsko izdanje je u pripremi) obiluje primjerima iz njegove prakse koji u detalje opisuju primjenu ove metode u radu sa ponekad teško oboljelim osobama, a u mnogim primjerima i konkretne pozitivne rezultate koji se ponekad doimaju kao prava mala čuda.
Sistemske konstelacije u rukama iskusnog terapeuta doimaju se kao otkrivanje karike koja nedostaje u našem razumijevanju života i ljudskih odnosa i pružaju novi način razrješavanja nekih od najbolnijih i najtežih dilema.

Čak i po cijenu života
"Čak i po cijenu života" naslov je koji upućuje na jednu od čestih nesvjesnih dinamika koje srećemo u obiteljima i koja se nalazi u pozadini mnogih situacija duboke, osobito kada se radi o ozbiljnoj bolesti. Uvidi u tu, i u druge pogubne dinamike, kao i načine razrješenja, mogući su kroz sistemske konstelacije.

Nesvjesni procesi, koji se odvijaju po određenoj pravilnosti, stoje iza mnogih bolesti kao što su anoreksija, bulimia, astma, dijabetes, Kronova bolest, rak, depresija, multipla skleroza, bolesti ovisnosti, kožne i autoimune bolesti, kao i mnogih drugih. Kada god na konstelacijski način pogledamo u određeni zdravstveni problem – sistemska obiteljska upletenost izlazi na vidjelo kao pozadina koja je pogodovala, ako ne i uzrokovala razvoj bolesti.

Najčešće, mogli bi reći skoro univerzalne dinamike koje se rasvijetle metodom sistemskih konstelacija u radu sa bolesnima su one koje izražavaju nesvjesnu želju djeteta da pripada svojoj porodici, makar i na taj način što će dijeliti njenu tešku sudbinu i teret.

Kroz bolest dijete ( i dijete u odraslome) često potvrđuje svoju pripadnost svojoj obitelji. Bolest je također često pokušaj da nešto popravimo, ispravimo ili poravnamo za našu obitelj. Ili predstavlja pokušaj da preuzmemo teret od nekog drugog člana naše obitelji.

Ovo nam može zvučati čudno i netočno. Pa tko bi želio biti bolestan i zar često ne činimo sve kako bi se oslobodili bolesti!? Na površini da, ali na drugoj, nesvjesnoj razini, ljudi su u dubokom dosluhu i suglasju sa svojom bolešću. Metoda sistemskih konstelacija omogućava nam da odemo upravo na tu razinu gdje se, skriveni od našeg pogleda i svjesnog razumijevanja otkrivaju neki drugi procesi.
Poput sada već zastarjelog procesa razvijanja fotografija, kada postavimo konstelaciju, ove do tada skrivene dinamike koje stoje iza bolesti (i drugih životnih situacija za koje često nemamo racionalno objašnjenje) počinju se polako pomaljati na našem "konstelacijskom papiru". Sve dok ne postanu kristalno jasne, vidljive našem oku i razumljive našem razumu. I kao takve, otvorene za promjenu.
Bolest kao izraz ljubavi

Kroz ovu metodu, postalo je očito da su saznanja o zakonitostima koje vladaju na toj razini i te kako relevantna za kvalitetan i zdrav život, za našu opću dobrobit i za skladne odnose.
Također, postalo je moguće ne samo otkriti ove zakonitosti koje određuju naše živote na neupitan, neumoljiv, nesvjestan i neizbježan način, već i mehanizme njihovog djelovanja. Bert Hellinger, začetnik konstelacijske metode, nazvao ih je Zakonitostima ljubavi (Orders of Love), iako ove zakonitosti imaju vrlo malo veze sa našim uobičajenim poimanjem ljubavi.

Kada ih malo bolje upoznamo, onda možemo vidjeti da je i bolest, na primjer, izraz ljubavi. Razboliti se, naime, možemo za mamu ili umjesto nje. Kroz našu bolest možemo izraziti poriv da slijedimo u smrt osobu koju volimo, a koju smo izgubili. Našom bolešću također možemo podsjećati druge članove svoje obitelji na nekog zaboravljenog ili nepravedno isključenog člana našeg obiteljskog sistema. Kao na primjer na mrtvorođenu stariju sestru ili dijete dano na posvojenje koje se ne spominje.
Takva je dubina te instinktivne ljubavi u našim primarnim sistemima da ona bolest, pa i smrt, ne vidi uopće kao nešto zastrašujuće, već kao cijenu koja se voljno (iako nesvjesno) plaća za očuvanje cjelovitosti tih sistema, kao i naše vezanosti i našeg pripadanja njima.

Konstelacijska metoda omogućava nam razumijevanje ovih, ponekad pogubnih procesa, kao i njihovu promjenu. Snagu ove arhaične, instinktivne, slijepe ljubavi moguće je iskoristiti tako što ćemo je preusmjeriti i izraziti kroz zdravlje i uspjeh, umjesto kroz bolest i teškoće. Ali ovu snagu i njeno djelovanje treba prvo upoznati, razumijeti i priznati. Tek tada se otvaraju mogućnosti za promjenu.
Zašto gubimo bitku sa bolešću

Fraze koje često upotrebljavamo u vezi sa bolešću otkrivaju naše ratoborne stavove koji se žele "boriti sa bolešću", "pobijediti bolest" ili se "riješiti bolesti". Tu i leži uzrok činjenice da tako često "gubimo bitku" sa bolešću. Ukoliko ne razumijemo duboku primarnu ljubav koja stoji iza bolesti, samo ćemo i dalje hraniti dinamiku koja omogućuje samu pojavu bolesti i njen razvoj. Kroz bolest nećemo ništa naučiti, niti joj dati šansu da se povuče.

Bolesti, kao i svakom drugom poremećaju životne energije u konstelacijskom radu, pristupa se kao prema poruci koju treba vidjeti, čuti, i razumijeti. U konstelaciji se ne "rješavamo" ničega, već uočavamo i uključujemo. Sve one i sve ono što treba biti uključeno, viđeno, priznato, poravnato. Kada je to učinjeno, bolest gubi razloge svog postojanja i onda se može povući. Onda liječenje i konvencionalnom medicinom ili drugim metodama koje je do tada bilo neučinkovito, odjednom počne djelovati. U fizičkoj postavci konstelacije to je vidljivo kroz spontano povlačenje predstavnika za bolest iz konstelacije.


Sistemski terapeuti koji rade sa oboljelima poštuju doprinos konvencionalne medicine i nikako konstelacije ne smatraju zamjenom za potrebne medicinske intervencije i tretmane. Ponekad konstelacije mogu stvoriti preduvjete za njihovu veću učinkovitost. Iskusni konstelacijski voditelji ne nude niti obećavaju izliječenje. Uspješno primjenjene, konstelacije dovode do većeg sklada i ravnoteže u našem obiteljskom sistemu, kao i do bolje povezanosti u našim primarnim odnosima. Razrješenje naših nesvjesnih sistemskih upletenosti na ovom nivou može stvoriti preduvjete koji podržavaju ponovno uspostavljanje zdravlja, odnosno izliječenje.

Sistemske zakonitosti koje stoje iza bolesti
Iako bi bilo previše pojednostavljeno određene obiteljske dinamike vezati za pojavu određenih bolesti, kroz mnoge konstelacijske procese došle su na vidjelo određene pravilnosti u tom smislu.
Na primjer, pojavu anoreksije često vidimo u obiteljima u kojima je otac upleten u nešto iz svoje prošlosti. Teret koji nosi, a to može biti rano izgubljeni brat ili sestra, ratna trauma ili rano odvajanje od roditelja na primjer, čini ga ne samo emocionalno nedostupnim, već kod njega izaziva poriv za smrću. (Poriv za smrću u konstealcijama često vidimo kod onih koji su izgubili blisku osobu i nesvjesno se nadaju da mogu biti ponovo sa tom osobom ukoliko i sami umru, da ih mogu slijediti u smrt.) Na potpuno nesvjesnom nivou, naravno, dijete ove osobe, obično kćer, će u svojoj duši reći: "Bolje da odem ja dragi tata nego ti" ili "Ja ću otići umjesto tebe tako da ti možeš ostati". U njenoj dječjoj duši, iz duboke ljubavi, javlja se poriv da spasi oca. A porivi naše duše mogu biti vrlo "nerazumni", služeći nekim arhaičnim, instinktivnim funkcijama koje nemaju puno veze sa racionalnim razmišljanjem. Tako će anoreksična kći sebe izglađivati, ponekad i do smrti, jer u svojoj duši vjeruje da tako može spasiti oca.

Ovo je dinamika koja često stoji iza anoreksije i mnogi tretmani su neuspješni jer ne dopiru do nivoa na kojem se ovaj poremećaj može razumjeti kao izraz duboke ljubavi prema nekom bliskom. U konstelacijskom postupku moguće je relativno jednostavno "reprogramirati dušu" kada je jednom ova dinamika izašla na vidjelo. Kada jednom dijete i svjesno razumije šta ga motivira i, prije svega, kada uvidi da njegovi postupci ne rješavaju ništa, kao i da otac ne želi takvu žrtvu od djeteta, onda se u duši inicira proces izražavanja ljubavi na drugačiji, zdraviji način. Ovaj proces je u konstelaciji potpomognut rečenicama kao na primjer "Dragi tata, tvoj teret ostavljam tebi" i "Ja ostajem i ako ti odeš".

U knjizi Stephana Hausnera možemo naći opise mnogih slučajeva iz njegove prakse koji jasno opisuju konstelacijski proces, ali i utvrđuju povezanost između određene obiteljske dinamike i pojedine bolesti. Pa ćemo između brojnih primjera naći i slučaj Kronove bolesti kao pokušaj djeteta da ponovo spoji rastavljene roditelje, ADHD kod djece kao rezultat isključenog i zaboravljenog člana obitelji iz prošlosti, rak dojke kao posljedicu poremećenog odnosa sa majkom zbog majčinog gubitka prvog djeteta, teškoće u disanju povezane sa majčinim gubitkom i neizraženim žaljenjem, kao i poriv za samoubojstvom povezan za pobačenom sestrom ili bratom.

U sistemskom kontekstu bolesti koji dolazi na vidjelo u konstelacijama tako ćemo vidjeti i dijabetes kao nesvjesno odavanje poštovanja članovima obitelji nestalim u logorima ili multiplu sklerozu kao posljedicu skrivenog zločina u obitelji. Sinovljeva depresija i živčani slom koji se svima čine neobjašnjivima postaju lako razumljivi u kontekstu reakcije na činjenicu da onaj koji se izdaje za njegovog oca zapravo to nije, jer je začet spermom donora. Primjera je mnogo, a u svakom možemo otkriti iznenađujuću povezanost simptoma sa činjenicama, situacijama i događajima koju nikada ne bismo ni slutili.

Stephan Hausner demonstrirati će sistemsko terapeutski rad sa oboljelima na seminaru sistemskih konstelacija u Zagrebu 24-og i 25-og rujna 2016. kada ćete moći nabaviti i njegovu knjigu po promotivnoj cijeni.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Udruzi "Konstelacija" koja nudi konstelacijske programe i promovira ovaj rad u Hrvatskoj.
Alemka Dauskardt, magistra psihologije, sistemska terapeutkinja & voditeljica konstelacija
Udruga za psihološko sistemsku djelatnost "Konstelacija"

www.konstelacija.hr
konstelacija.kroacija@yahoo.com