Japan Line - web na hrvatskom o Japanu

Japan-line je nova web stranica u beskraju interneta, koja za potrebe građana Hrvatske, pokušava na jednom mjestu pregledno objediniti sve najbitnije značajke Japana,

od turističkih zanimljivosti, pa do sporta i ostalih posebnosti kao što su, primjerice, ikebana, bonsai, gejše i sl. Stranica prezentira i sve japanske tvrtke koje imaju svoja predstavništva u Hrvatskoj, a također i turističke agencije koje organiziraju putovanja u Japan, a otvorena je i za sve informacije o događanjima u hrvatskoj koja imaju veze s Japanom.

pogledaj

http://japan-line.com.hr/wp-content/uploads/2017/01/GEISHA-HOMEPAGE-768x512.jpg