NOVA LINIJA PROIZVODA GOODLY GOOD I MISIJA ZDRAVLJE POKLON

Novo lice aronije u obliku prutića sa orešastim plodovima u kombinaciji slatko - slano....
Naime, svi mislimo toliko o zdravlju, a na domak nam je ruke...
Putem božice aronije nije upitno da li će te se osjećati bombastično i zadovoljno...

Zaboravljamo da uvijek ima nešto drugo, a to je da se putem hrane utaži osjećaj ne zbrinutosti koja je pokazala lica mnogima... stoga, darujte prutić zdravlja i osjećati će te obostranu zahvalnost i dobro naklonost.

Za prutiće 15 kn + poštarina (cca.5 kn)

Narudžbe :
aronija.riznicazdravlja@gmail.com
tel. 01 5803 628
FB-aronija super voćka- preko messengera

Uživo se kupuje u Klubu Supersoul, Vinogradska 4/II

Sve ostale proizvode za degustacije i sajamske putanje, možete pronaći na dolje navedenoj FB adresi.

Zdravlje je užitak življenja.
Live with passion!
Love&respect&unity

facebook