Besplatna radionica o kreiranju zelenih javnih politika na lokalnom nivou

Radionica o kreiranju javnih politika na lokalnom nivou, koja će se održati u četvrtak 11. svibnja 2017. u Karlovcu, u Eko Panu, namijenjena je studentima_icama. Svrha radionice je unaprijediti teorijsko znanje studenata_ica, kroz aktualni pregled nadležnosti i ovlasti u sustavu zaštite okoliša i prirode te vježbe korištenja praktičnih „alata“ u zaštiti okoliša i prirode na lokalnoj razini.

Radionicu će voditi Željka Leljak Gracin, pravnica Zelene akcije, uz asistenciju predstavnika Eko Pana. Predviđeno trajanje radionice je od 9:30 do 16:30 sati.

Radionica se održava u okviru projekta "Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima", kojeg koordinira udruga Eko Pan iz Karlovca, u partnerstvu s udrugama Žmergo iz Opatije i Zelena akcija/FoE iz Zagreba te u suradnji s lokalnim i regionalnim samoupravama, Pravnim fakultetom u Rijeci te Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Projekt financira EU u sklopu IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Napomena: Radionica je potpuno besplatna (ručak, kave, putnih troškovi za studente koji dolaze izvan Karlovca). Mail za prijave na radionicu je: eko_pan@inet.hr.